Một số lưu ý của chương trình Rẻ hơn hoàn tiền

Chính sách của Rẻ hơn hoàn tiền

  • Mỗi khách hàng có thể gửi thông báo đến Tiki tối đa 3 lần/ngày.
  • Giá trị hoàn trả mỗi lần không quá 500,000 Tiki Xu/ lần (nếu sản phẩm thỏa điều kiện của chương trình). Mỗi khách hàng được hoàn tiền tối đa 1 lần cho cùng 1 sản phẩm.
  • Nhà bán hàng tại Tiki/ Nhân viên/ Người thân của nhà bán không được tham gia chương trình này.
  • Tiki có quyền từ chối hoàn tiền nếu phát hiện khách hàng có dấu hiệu không trung thực và lợi dụng chính sách của Tiki.
  • Trong mọi trường hợp, quyết định của Tiki là quyết định cuối cùng.
  • Tiki có thể dừng chương trình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Sản phẩm đã được hoàn xu Tiki rất tiếc sẽ chưa hỗ trợ trả hàng do nhu cầu.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/900002049366

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top