Hướng dẫn liên hệ Tiki khi yêu cầu Rẻ hơn hoàn tiền

Gửi email đến hotro@tiki.vn

Bạn vui lòng gửi email tới hotro@tiki.vn với các thông tin sau:

  • Tên tài khoản đặt hàng
  • Mã đơn hàng quý khách đã mua trên Tiki.
  • Hình chụp sản phẩm với dấu hiệu Rẻ hơn hoàn tiền ở website tiki.vn tại thời điểm quý khách đặt đơn hàng (có thể hiện giá sản phẩm và dấu hiệu “Rẻ Hơn Hoàn Tiền”).
  • Đường dẫn (link) của sản phẩm có giá thấp hơn tại các trang Thương mại điện tử đang hoạt động tại Việt Nam nằm trong phạm vi quy định của chương trình (vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6035 để biết thêm chi tiết).

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/900002128763-L%C3%A0m-c%C3%A1ch-n%C3%A0o-t%C3%B4i-g%E1%BB%ADi-th%C3%B4ng-tin-cho-Tiki-khi-ph%C3%A1t-hi%E1%BB%87n-gi%C3%A1-th%E1%BA%A5p-h%C6%A1n-

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top