Hình thức hoàn tiền của Rẻ hơn hoàn tiền Tiki

Nếu quý khách đủ điều kiện hoàn tiền như nội dung chương trình, Tiki sẽ hoàn lại Tiki Xu với giá trị gấp đôi phần chênh lệch giá so với trang thương mại điện tử mà quý khách cung cấp thông tin. Thông báo hoàn tiền được gửi qua email và mục Thông báo của tôi trong tài khoản của quý khách.

Thời gian nhận hoàn Tiki Xu: sau 7 ngày kể từ ngày nhận hàng thành công.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/900002049286

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top