Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định

Để thay đổi thông tin tại sổ địa chỉ trong tài khoản Tiki, quý khách có thể làm theo các bước hướng dẫn sau:

Với giao diện website

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản, quý khách chọn mục “Tài khoản của tôi”.

Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định
Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định

Bước 2: Chọn vào mục “Sổ địa chỉ”, tại đây quý khách có thể thao tác: thêm địa chỉ mới, chỉnh sửa, xóa, chọn địa chỉ mặc định. Quý khách vui lòng bấm vào mục “Chỉnh sửa” để thay đổi thông tin địa chỉ phù hợp nhu cầu.

Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định
Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định

Bước 3: Điền thông tin địa chỉ mới và bấm “Cập nhật” để hệ thống ghi nhận. Tại bước này quý khách có thể chọn địa chỉ mới là “Địa chỉ mặc định” sẽ hiển thị khi đặt hàng.

Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định
Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định

Với giao diện Tiki App

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản, quý khách chọn mục “Cá nhân” -> “Sổ địa chỉ”.

Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định
Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định

Bước 2: Tại đây quý khách có thể thao tác: thêm địa chỉ mới, chỉnh sửa, xóa, chọn địa chỉ mặc định khi chọn vào biểu tưởng điều chỉnh bên cạnh.

Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định
Hướng dẫn Tiki thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top