Thời gian phản hồi xử lý của chương trình Rẻ hơn hoàn tiền Tiki

Sau khi nhận được thông báo của quý khách, Tiki sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện hợp lệ để tham gia chương trình và gửi thông báo xác nhận kết quả trong vòng 72 giờ.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/900002049246-Sau-khi-t%C3%B4i-g%E1%BB%ADi-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-th%C3%AC-khi-n%C3%A0o-Tiki-s%E1%BA%BD-ph%E1%BA%A3n-h%E1%BB%93i-cho-t%C3%B4i-

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top