Những ưu đãi của thẻ tín dụng Sacombank Platinum TikiCard

Hoàn tiền cho mọi giao dịch

Giao dịch thanh toán tại website/ ứng dụng Tiki & TicketBox:

Hoàn tiền 15% trong vòng 180 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ, hoàn tiền 10% từ ngày thứ 181 trở đi đến khi thẻ được thanh lý.

Giao dịch tại đơn vị chấp nhận thẻ khác:

Với một số loại hình giao dịch (MCC) đặc biệt như siêu thị, giáo dục, bệnh viện… (theo tổ chức thẻ Visa quy định): Hoàn 0,5%, tối đa 200.000 VND/ chủ thẻ/ kỳ thông báo giao dịch (TBGD).

Các MCC còn lại:

Hoàn 0.5%/ chủ thẻ/ kỳ TBGD.

Tổng số tiền hoàn trên Tiki, Ticketbox và các thanh toán khác:

Tối đa 600.000 VND/Kỳ TBGD/chủ thẻ.

Hoàn phí thường niên (PTN) khi mở thẻ

  • Hoàn 50% PTN năm đầu tiên cho chủ thẻ có chi tiêu từ 2 triệu trở lên (cho phép cộng dồn) trên Tiki và Ticketbox trong vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt thẻ.
  • Hoàn 20% PTN từ năm 2 trở đi nếu KH có tổng chi tiêu từ 12 triệu trở lên trong năm trước đó.
  • Ưu đãi hoàn 50% PTN năm 1 dành cho chủ thẻ mới chỉ áp dụng cho KH lần đầu tiên mở Thẻ tín dụng Sacombank Tiki Platinum hoặc chưa có thẻ Sacombank trước đó hoặc đã hủy tất cả thẻ tín dụng
  • Sacombank trước đó tối thiểu 6 tháng và thẻ được thu 100% PTN.
  • Tặng gói TikiNOW 1 năm trị giá 499.000 VND khi mở thẻ và kích hoạt thành công (kích hoạt trong vòng 24h kể từ thời điểm kích hoạt thẻ online trên Tiki)
  • Tặng gói bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá 11,4 tỉ đồng.

Quý khách có thể xem chi tiết tại đây.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360043786272

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top