Làm cách nào để được hoàn tiền Thẻ tín dụng TikiCARD Sacombank?

Điều kiện hoàn tiền Thẻ tín dụng TikiCARD Sacombank

Điều kiện hoàn tiền khi phát hành thẻ:

Để hoàn 50% phí thường niên năm đầu

 • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ mới phát hành thẻ Tiki lần đầu tiên, chưa có thẻ tín dụng Sacombank trước đó hoặc đã hủy tất cả thẻ tín dụng Sacombank trước ngày đăng ký tối thiểu 6 tháng. Trường hợp KH hủy thẻ trong 6 tháng và sau đó mở lại sẽ không được áp dụng chính sách ưu đãi này.
 • Có phát sinh giao dịch chi tiêu từ 2 triệu đồng tại Tiki và Ticketbox (cho phép cộng dồn giao dịch) trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
 • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ Tiki có thu 100% phí thường niên.

Để hoàn 20% phí thường niên từ năm 2 đến khi thẻ thanh lý

 • Áp dụng cho chủ thẻ có tổng doanh số chi tiêu từ 12 triệu/năm trước đó.
 • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ Tiki có thu 100% phí thường niên.

Quy định về số tiền được hoàn theo chi tiêu theo kỳ TBGD

 • Số tiền được hoàn tối đa 600.000đ/kỳ TBGD/chủ thẻ (7.200.000đ/năm/chủ thẻ).
 • Số tiền hoàn được tự động ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của KH vào kỳ TBGD tiếp theo.

Cách thức và thời gian hoàn tiền TikiCARD

 • Hoàn phí thường niên, tặng gói TikiNOW, hoàn tiền tích lũy: hoàn/tặng tự động khi KH đủ điều kiện hoàn/tặng theo quy định.
 • Thời gian hoàn/tặng: theo kỳ TBGD tiếp theo tính từ kỳ TBGD KH đủ điều kiện hoàn/tặng.
 • Chủ thẻ không được chuyển số tiền hoàn đã được tích lũy từ một tài khoản thẻ đã hết hạn hoặc tài khoản thẻ đã bị đóng sang một tài khoản thẻ hiện tại.

Các loại hình giao dịch không được hoàn tiền

Các loại hình giao dịch (MCC) KHÔNG được xét hoàn tiền

 • Giao dịch rút/ứng tiền mặt
 • Giao dịch nạp tiền (topup) vào ví điện tử
 • Giao dịch thanh toán phí và lệ phí
 • Các giao dịch tại những đơn vị chấp nhận thẻ có mã hạng mục hàng hóa dịch vụ (MCC) sau:
  • MCC 6211 (chứng khoán)
  • MCC 4829, 6051 (dịch vụ chuyển tiền)
  • MCC 5944 (trang sức)
  • MCC 6011 (rút tiền mặt)
  • MCC 4900 (thanh toán hóa đơn)
 • Các giao dịch thanh toán liên quan đến MCC Facebook, Itunes và sòng bạc
 • Các giao dịch DCC (Dynamic currency conversion) (Ví dụ: Giao dịch thanh toán dịch vụ Uber, Agoda)

Lưu ý

Các chính sách này có thể cập nhật thêm theo từng thời kỳ và Sacombank có quyền bổ sung và thay thế những chính sách này và thông báo cho KH trước ngày áp dụng tối thiểu 3 ngày.

Những giao dịch thanh toán bị trả lại, hoàn tiền lại, bị tranh chấp, không hợp lệ hoặc giả mạo và các loại thuế hàng hóa dịch vụ sẽ không được tính là giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360043786112

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top