Tại sao bài nhận xét sản phẩm của tôi không được hiển thị tại trang Tiki.vn?

Tiki xin từ chối duyệt đăng những nhận xét có nội dung như sau:

  • Thông tin viết giống nhau, lặp đi lặp lại, những dòng lệnh lập trình, nội dung spam, test,….
  • Nhận xét đề cập đến các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, email,…
  • Nội dung nhận xét không liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cần bình luận.
  • Nhận xét có nội dung cố tình bôi xấu sản phẩm vì các lý do cá nhân, kinh doanh không lành mạnh, có nội dung mua bán, trao đổi,…
  • Thông tin xâm hại đến quyền lợi hoặc đời tư, nhân phẩm, làm tổn thương, công kích người khác.
  • Thông tin có liên quan đến các hành vi tội phạm, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, chính trị – tôn giáo, từ ngữ không phù hợp.
  • Những thông tin khác mà công ty Tiki cho rằng không hợp lý khi đăng tải.

Những quy định về phần quản lý nhận xét sẽ được Tiki thay đổi khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế; quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải tại đây.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/900003302706

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top