Các nội dung cấm trao đổi và xử lý vi phạm trên Tiki Lướt trên App Tiki

Quy định các nội dung cấm trao đổi trên Tiki Lướt

  • Các nội dung không liên quan đến các hoạt động quảng bá sản phẩm và mua bán hàng hoá trên sàn thương mại điện tử tiki.vn.
  • Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Quy định xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm chính sách Tiki Lướt sẽ bị xử lý như sau:

  • Vi phạm lần một: Tạm khoá chức năng đăng bài và bình luận trong 3 (ba) ngày. Các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.
  • Vi phạm lần hai: Tạm khoá chức năng đăng bài và bình luận trong 7 (bảy) ngày. Các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.
  • Vi phạm lần ba: Khoá vĩnh viễn chức năng đăng bài và bình luận. Các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/900003675546

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top