Hướng dẫn đăng nhận xét sản phẩm sau khi mua hàng Tiki

Đánh giá sản phẩm

Quý khách thao tác gửi một nhận xét tại Tiki theo một trong các cách sau:

Cách 1: Truy cập mục “Nhận xét sản phẩm đã mua”

Trong tài khoản Tiki tại Website/Tiki App và tiến hành lựa chọn sản phẩm để viết nhận xét bằng cách vào mục Nhận xét sản phẩm đã mua.

2020-10-27_143612.png

Cách 2: Truy cập mục Quản lý đơn hàng

Vào mục Quản lý đơn hàng trong tài khoản Tiki tại Website/Tiki App, tiến hành lựa chọn sản phẩm cần nhận xét và bấm vào nút viết nhận xét bên dưới.mceclip0.png

Cách 3: Truy cập các đường dẫn gợi ý viết nhận xét trực tiếp được gửi vào email tài khoản đã đặt hàng.

Sau khi giao hàng thành công Tiki sẽ gửi một e-mail vào email của tài khoản đã đặt hàng. Bạn có thể vào mục này và chọn Nhận xét sản phẩm để viết nhận xét cho sản phẩm.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/900003302506

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top