Tôi muốn thêm/bớt sản phẩm, thay đổi địa chỉ giao hàng?

Rất tiếc Tiki chưa hỗ trợ thêm/ bớt sản phẩm hoặc thay đổi địa chỉ sau khi đặt đơn hàng thành công, quý khách vui lòng cân nhắc lựa chọn địa chỉ phù hợp khi đặt hàng.

Trường hợp nếu quý khách chưa nhận được hàng ở địa chỉ cũ, quý khách vui lòng hủy đơn hàng cũ và đặt lại đơn hàng mới.

 

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/203831114

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top