Tôi muốn hủy đơn hàng đã đặt thì làm sao?

Quý khách có thể yêu cầu hủy đơn hàng khi nhà bán liên hệ xác nhận đơn hàng hoặc từ chối nhận hàng khi nhân viên vận chuyển giao hàng đến. 

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360042456352

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top