Tôi có thể yêu cầu thời gian giao hàng được không?

Quý khách có thể thỏa thuận về thời gian giao hàng khi nhà cung cấp liên hệ xác nhận đơn hàng.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360042456272

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top