Hướng dẫn cài đặt tự động gia hạn gói TikiNOW?

Tự động gia hạn TikiNOW

Nếu quý khách đã từng thanh toán gói hội viên TikiNOW bằng thẻ Visa/Master/JCB và có lưu thông tin thẻ, hệ thống sẽ tự động gia hạn và trừ tiền vào thẻ của quý khách cho chu kỳ hội viên tiếp theo.

TikiNOW sẽ tự động gia hạn tiếp khi gói TikiNOW quý khách đang dùng hết hạn.

Cụ thể, việc tự động gia hạn và trừ tiền sẽ xảy ra vào:

  • Ngày thứ 31, kể từ ngày thanh toán gói hội viên hiện tại, nếu quý khách là hội viên gói TikiNOW 01 tháng.
  • Ngày thứ 366, kể từ ngày thanh toán gói hội viên hiện tại, nếu quý khách là hội viên gói TikiNOW 01 năm.

Tôi có được thông báo trước hay hủy gia hạn TikiNow không?

– Trước 3 ngày tự động gia hạn, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quý khách qua email và SMS. Nếu quý khách không muốn sử dụng tiếp có thể thao tác hủy tự động gia hạn.

Nếu tôi muốn hủy để dịch vụ không tự động gia hạn nữa, tôi cần làm thế nào?

Quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản, vào phần TikiNOW để hủy tự động gia hạn gói TikiNOW.

Sau khi bấm Hủy gia hạn, quý khách cần xác nhận lại thông tin một lần nữa.

Sau khi xác nhận hủy tự động gia hạn, quý khách có thể điền thêm những ý kiến đóng góp để dịch vụ ngày một tốt hơn.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng lại việc gia hạn tự động hoặc cập nhật phương thức gia hạn, quý khách có thể đăng nhập Tài khoản -> TikiNOW trên website https://tiki.vn hoặc Cá nhân -> Thông tin TikiNOW trên Ứng dụng Tiki để điều chỉnh thông tin.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360027563472

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top