Làm sao để thanh toán cho dư nợ hàng tháng cho Thẻ tín dụng TikiCARD?

Các hình thức thanh toán dư nợ thẻ TikiCARD hàng tháng:

 1. Đăng ký dịch vụ trích nợ tự động thẻ tín dụng tại Sacombank.
 2. Thanh toán qua Internet Banking hoặc Mobile Banking hoặc Sacombank Pay của Sacombank.
 3. Chuyển tiền tại ATM Sacombank từ thẻ thanh toán hoặc thẻ trả trước định danh Sacombank.
 4. Thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch Sacombank.
 5. Chuyển khoản liên ngân hàng trong nước:
  • Tên tài khoản: họ tên chủ thẻ
  • Số tài khoản: 16 số thẻ tín dụng/ số tài khoản thẻ tín dụng
  • Tên ngân hàng: Sacombank
  • Nội dung chuyển tiền: Thanh toán thẻ tín dụng – Tên chủ thẻ
  • Ghi: Swift Code: SGTTVNVX (khi chuyển tiền từ nước ngoài)

Lưu ý: Chi phí chuyển tiền (nếu có) sẽ do chủ thẻ thanh toán

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360044235411-L%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-thanh-to%C3%A1n-cho-d%C6%B0-n%E1%BB%A3-h%C3%A0ng-th%C3%A1ng-cho-Th%E1%BA%BB-t%C3%ADn-d%E1%BB%A5ng-TikiCARD-

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top