Chuyển Bookcare từ tài khoản này sang tài khoản khác được không?

Tiki rất tiếc hiện tại chưa hỗ trợ chuyển Bookcare từ tài khoản này sang tài khoản khác.
Tuy nhiên bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để đặt hàng giùm đối phương. Lúc này bạn có thể sử dụng Bookcare để bọc sách trong đơn hàng của bạn.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360037834432

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top