Cách tìm kiếm Ticketbox trên website Tiki như thế nào?

Truy cập trực tiếp vào TicketBox

Bạn có thể trực tiếp truy cập TicketBox thông qua đường dẫn sau: https://tiki.vn/ticketbox

Truy cập thông qua Tiki

Quý khách có thể tìm kiếm Ticketbox khi vào website https://tiki.vn/ như hướng dẫn bên dưới hoặc truy cập trực tiếp thông qua đường dẫn https://tiki.vn/ticketbox

Picture1.png

Sau khi vào giao diện quý khách lựa chọn loại hình giải trí cần mua.

Picture2.png

Chi tiết về cách đặt mua vé quý khách có thể tham khảo tại Hướng dẫn mua vé.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360039844372-C%C3%A1ch-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-Ticketbox-tr%C3%AAn-website-Tiki-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top