Tôi có thể thêm/bớt sản phẩm sau khi đã đặt hàng thành công không?

Liên hệ với shop để điều chỉnh đơn hàng

Quý khách có thể chủ động trao đổi với nhà bán/ nhà cung cấp để điều chỉnh giảm bớt sản phẩm theo mong muốn khi nhà cung cấp liên hệ xác nhận đơn hàng. 

Tiki chưa hỗ trợ

Trường hợp quý khách muốn mua thêm sản phẩm, xin vui lòng đặt đơn hàng mới. Tiki rất tiếc chưa hỗ trợ quý khách thêm sản phẩm  vào đơn hàng đã đặt.

Lưu ý: Tiki chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các sản phẩm trong đơn hàng được đặt tại Tiki.vn.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360042893151

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top