Tôi có thể đổi địa chỉ giao hàng TikiNGON không?

Trước khi đơn hàng được xác nhận:

Quý khách có thể thay đổi được địa chỉ và có thể trao đổi trực tiếp khi nhà cung cấp liên hệ xác nhận đơn hàng.

Sau khi đơn hàng được xác nhận:

Tiki rất tiếc chưa thể hỗ trợ thay đổi địa chỉ.

Nguồn: https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/360042893211

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top