Đổi trả bảo hành và bồi hoàn

Khi nào tôi nhận được Tiki Xu thông qua đổi trả hoàn tiền?

Tiki sẽ chuyển Tiki Xu vào tài khoản của quý Khách khi cần bồi hoàn cho những trường hợp đổi […]