Đặt hàng và thanh toán

Làm cách nào để sử dụng Tiki Xu và mã giảm giá trên website ?

1. Đăng nhập tài khoản và kiểm tra Tiki Xu hiện có trong tài khoản. 2. Thêm các sản phẩm có nhu cầu […]